plaatje
plaatje

 

 

Verschenen: deel 15 Verzameld Werk

November 2022 verscheen deel 15 van het Verzameld Werk van dr. K.H. Miskotte! Het boek heet: Hoofdsom der Historie en andere teksten uit de oorlogsjaren en bevat teksten van de Bijbelcursussen die Miskotte gaf tussen 1939 en 1945, waarvan enkele in boekvorm verschenen zijn en die over de Openbaring van Johannes de bekendste is.

Lees verder


Digitale kring leest Miskotte

Online leesgroep Miskotte: nieuw begin

In oktober vindt een doorstart plaats van de online groep die teksten leest en bespreekt van Miskotte. Deze groep werd eerder geleid door Marco Visser en Eleonora Hof. Willem Maarten Dekker en Gerben van Manen zullen nu het stokje van hen overnemen. De groep is zowel voor mensen die het steeds weer actuele werk van Miskotte al waarderen als voor hen die het nog niet of nauwelijks kennen. We lezen teksten uit deel 14 van het Verzameld Werk, Mystiek en bevinding. We beginnen bij de eerste tekst uit deze band, 'Uit het dagboek van een student'.
Als je mee wilt doen stuur dan een mailtje naar w.m.dekker@hotmail.com. Ook als je eerder meedeed en nu weer mee wilt doen, geef je dan s.v.p. opnieuw op. De data en tijden zijn: 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei; steeds van 9-10 uur 's morgens. Welkom, we zien uit naar je deelname!


Oproep van Jaco Zuurmond

Meppels kerkblad gezocht

In verband met de heruitgave van Miskotte’s ‘Om het levende woord’ binnen het Verzameld Werk ben ik op zoek naar de allereerste editie van 'Het Waagstuk der Prediking' (4e Opstel). Dat artikel is voor het eerst in 1928 verschenen in het Meppels Predikbeurtenblad, in vier afleveringen. De afleveringen 2 t/m 4 heb ik inmiddels kunnen achterhalen. Maar het eerste kwart van het opstel uit 1928 ontbreekt nog. (Bijvoegsel bij het Predikbeurtenblad der Ned. Herv. Gemeente Meppel, 9 december 1928).
‘Het waagstuk der prediking’ kent een aantal verschillende edities. Na de Meppelse versie van 1928 verscheen het in 1931 in het Haarlemsch Predikbeurtenblad (in mijn bezit), in 1941 als boekje, en in 1948 binnen Om het levende woord – en elke keer was het weer uitgebreid t.o.v. de vorige keer, soms aanmerkelijk.

Lees verder


Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Op 7 mei 2019 nam dr. Rinse Reeling Brouwer na zeven jaar afscheid als bijzonder hoogleraar van de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeutiek van de Bijbel aan de PThU. Hem werd op die dag een symposium aangeboden, hij hield een oratie en een feestbundel werd hem aangeboden met aan hem opgedragen opstellen.

Lees verder


Digitale Miskotte Nieuwsbrief

Belangstelling voor de digitale Miskotte Nieuwsbrief? Meld u aan bij de secretaris (zinvol@online.nl) met vermelding van mailadres. U kunt zich altijd weer afmelden. De nieuwsbrief is voorjaar 2022 vernieuwd.

Dit is de laatste digitale nieuwsbrief (juni 2022).
Dit was de voorlaatste digitale nieusbrief (mei 2022).