plaatje
plaatje

 

 

Digitale kring leest Miskotte

30 juni startten elf mensen met een proef om samen teksten van Miskotte te lezen en via zoom te bespreken: anderhalf uur uur op de woensdagochtend, eens per maand. De proef was een succes en wie aan wil haken is welkom. Opgave bij Eleonora Hof, eleonora.hof@gmail.com. De volgende zoombijeenkomsten zijn op 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2021, om 9.00 uur. Gelezen wordt Miskottes bevrijdingspreek Gods vijanden vergaan, 9 mei 1945, Nieuwe Kerk Amsterdam. Hierbij de tekst daarvan digitaal.


Oproep van Jaco Zuurmond

Meppels kerkblad gezocht

In verband met de heruitgave van Miskotte’s ‘Om het levende woord’ binnen het Verzameld Werk ben ik op zoek naar de allereerste editie van 'Het Waagstuk der Prediking' (4e Opstel). Dat artikel is voor het eerst in 1928 verschenen in het Meppels Predikbeurtenblad, in vier afleveringen. De afleveringen 2 t/m 4 heb ik inmiddels kunnen achterhalen. Maar het eerste kwart van het opstel uit 1928 ontbreekt nog. (Bijvoegsel bij het Predikbeurtenblad der Ned. Herv. Gemeente Meppel, 9 december 1928).
‘Het waagstuk der prediking’ kent een aantal verschillende edities. Na de Meppelse versie van 1928 verscheen het in 1931 in het Haarlemsch Predikbeurtenblad (in mijn bezit), in 1941 als boekje, en in 1948 binnen Om het levende woord – en elke keer was het weer uitgebreid t.o.v. de vorige keer, soms aanmerkelijk.

Lees verder


Preek Miskotte bij de opening van de synode, 30 oktober 1945

Op dinsdag 30 oktober 1945, daags voor Hervormingsdag, werd ’s avonds om 8 uur in de Nieuwe Kerk van Amsterdam een bidstond gehouden ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst in drie eeuwen van de nationale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voorganger was dr. K.H. Miskotte, vier dagen nadat hij met zijn oratie De praktische zin van de eenvoud Gods was begonnen met zijn werk als kerkelijk hoogleraar namens de hervormde kerk aan de Universiteit van Leiden. De driedaagse bijeenkomst in Amsterdam was een bijzonder gebeuren op een bijzonder moment, zo vlak na de bevrijding en in dezelfde kerk waar Miskotte op 9 mei 1945 zijn befaamde bevrijdingspreek Gods vijanden vergaan had gehouden. Hoewel de kerkelijke context wellicht inmiddels niet zo actueel meer is, leek het ons de moeite waard om de preek die Miskotte die avond hield 75 jaar later op deze website op te nemen. U vindt de integrale tekst hier.

Eerder plaatsten we op deze website de nog niet eerder gepubliceerde preek die Miskotte hield een week na de Watersnoodsramp van 1953 op 8 februari in de Westerkerk van Amsterdam. De volledige tekst daarvan vindt u hier.


Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Op 7 mei 2019 nam dr. Rinse Reeling Brouwer na zeven jaar afscheid als bijzonder hoogleraar van de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeutiek van de Bijbel aan de PThU. Hem werd op die dag een symposium aangeboden, hij hield een oratie en een feestbundel werd hem aangeboden met aan hem opgedragen opstellen.

Lees verder


Digitale Miskotte Nieuwsbrief

Belangstelling voor de digitale Miskotte Nieuwsbrief? Meld u aan bij de secretaris (zinvol@online.nl) met vermelding van mailadres. U kunt zich altijd weer afmelden.