plaatje
plaatje

 

 

Verschenen: deel 15 Verzameld Werk

November 2022 verscheen deel 15 van het Verzameld Werk van dr. K.H. Miskotte! Het boek heet: Hoofdsom der Historie en andere teksten uit de oorlogsjaren en bevat teksten van de Bijbelcursussen die Miskotte gaf tussen 1939 en 1945, waarvan enkele in boekvorm verschenen zijn en die over de Openbaring van Johannes de bekendste is.

Lees verder


Digitale kring leest Miskotte

30 juni 2021 startten elf mensen met een proef om samen teksten van Miskotte te lezen en via zoom te bespreken: anderhalf uur uur op de woensdagochtend, eens per maand. De proef was een succes en wie aan wil haken is welkom. Opgave bij Eleonora Hof, eleonora.hof@gmail.com.  Gelezen is Miskottes bevrijdingspreek Gods vijanden vergaan, 9 mei 1945, Nieuwe Kerk Amsterdam. Hierbij de tekst daarvan digitaal.
Vanaf begin maart 2022 wordt gelezen het illegale geschrift Betere Weerstand (1941), hier digitaal te vinden.


Oproep van Jaco Zuurmond

Meppels kerkblad gezocht

In verband met de heruitgave van Miskotte’s ‘Om het levende woord’ binnen het Verzameld Werk ben ik op zoek naar de allereerste editie van 'Het Waagstuk der Prediking' (4e Opstel). Dat artikel is voor het eerst in 1928 verschenen in het Meppels Predikbeurtenblad, in vier afleveringen. De afleveringen 2 t/m 4 heb ik inmiddels kunnen achterhalen. Maar het eerste kwart van het opstel uit 1928 ontbreekt nog. (Bijvoegsel bij het Predikbeurtenblad der Ned. Herv. Gemeente Meppel, 9 december 1928).
‘Het waagstuk der prediking’ kent een aantal verschillende edities. Na de Meppelse versie van 1928 verscheen het in 1931 in het Haarlemsch Predikbeurtenblad (in mijn bezit), in 1941 als boekje, en in 1948 binnen Om het levende woord – en elke keer was het weer uitgebreid t.o.v. de vorige keer, soms aanmerkelijk.

Lees verder


Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Op 7 mei 2019 nam dr. Rinse Reeling Brouwer na zeven jaar afscheid als bijzonder hoogleraar van de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeutiek van de Bijbel aan de PThU. Hem werd op die dag een symposium aangeboden, hij hield een oratie en een feestbundel werd hem aangeboden met aan hem opgedragen opstellen.

Lees verder


Digitale Miskotte Nieuwsbrief

Belangstelling voor de digitale Miskotte Nieuwsbrief? Meld u aan bij de secretaris (zinvol@online.nl) met vermelding van mailadres. U kunt zich altijd weer afmelden. De nieuwsbrief is voorjaar 2022 vernieuwd.

Dit is de laatste digitale nieuwsbrief (juni 2022).
Dit was de voorlaatste digitale nieusbrief (mei 2022).