plaatje
plaatje

 

 

Watersnoodpreek Miskotte 1953

Soms komen er bij het bestuur van de Dr. K.H. Miskotte Stichting nog preken van Miskotte binnen die niet eerder bekend waren en daardoor het Verzameld Werk niet gehaald hebben. We zijn bezig om enkele daarvan te bundelen in een boekje. Een van die preken is door Miskotte gehouden op 8 februari 1953 in de Westerkerk van Amsterdam. Dat is een week na de Watersnoodramp in Zuid-Nederland, België en Engeland. Er is veel gepreekt in die dagen en in sommige kerken werd de ramp gepresenteerd als een straf van God. Miskotte is het daar niet mee eens al is het pleidooi voor bekering wel aan hem besteed. Nu is een watersnoodramp niet te vergelijken met de uitbraak van een besmettelijk virus - al zijn de metaforen in deze preek voor beide toepasselijk - maar voor de goede lezer valt de actualiteit wel op. De taal kan ouderwets overkomen, maar de tekst vonden we boeiend genoeg om aan te bieden aan het Nederlands Dagblad. Daarin werd op maandag 31 maart 2020 een samenvatting geplaatst. De volledige tekst vindt u hier.


De stand van het ambt - studiemiddag 1 november 2019

Piet Hein Donner en Wouter Klouwen over 'het ambt in discussie'

K.H. Miskotte overdacht in zijn werk en in zijn dagboekaantekeningen dikwijls de zin van het ambt en van zijn ambt van predikant en vertolker van het Woord. Nu eens twijfelde hij daar hartgrondig aan, zoals op zondag 7 april 1929, toen hij in Meppel weigerde voor te gaan in een kerkdienst en hij Karl Barth om raad vroeg over de vraag of hij zijn ambt moest neerleggen. Dan weer waagde hij grote woorden, zoals in Het Waagstuk der Prediking uit 1941: “Geroepen prediker, ga gij ónder met uw ganse wezen, geest, ziel en wil, dat al uw gedachten gevangen zijn tot de gehoorzaamheid aan de waarheid en uw gevoelens, uw stemmingen met niets anders bezig zijn dan deze onderdanigheid te volbrengen tot het einde – en God zal uw arme, sterfelijke tong macht verlenen werken der eeuwigheid te verrichten”. Zijn intredepreek in zijn eerste gemeente Kortgene, op Noord-Beveland, behandelde de tekst uit Lukas 22: 27: “Ik ben in uw midden als één die dient.”

Lees verder


Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Op 7 mei 2019 nam dr. Rinse Reeling Brouwer na zeven jaar afscheid als bijzonder hoogleraar van de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeutiek van de Bijbel aan de PThU. Hem werd op die dag een symposium aangeboden, hij hield een oratie en een feestbundel werd hem aangeboden met aan hem opgedragen opstellen.

Lees verder


Digitale Miskotte Nieuwsbrief

Belangstelling voor de digitale Miskotte Nieuwsbrief? Meld u aan bij de secretaris (zinvol@online.nl) met vermelding van mailadres. U kunt zich altijd weer afmelden.