plaatje
plaatje

 

 

Digitale teksten van K.H. Miskotte

Op deze pagina publiceren we teksten van Miskotte die het Verzameld Werk niet hebben gehaald en ook niet zullen halen, maar die voor liefhebbers en onderzoekers interessant kunnen zijn. De teksten zijn sober geannoteerd en licht geredigeerd, vooral wat betreft spelling, interpunctie en archaïsmen, maar de oorspronkelijke schrijfstijl is gehandhaafd. Tot nu toe zijn dit de teksten:

31 meditaties (1925-1942)

Gemeente of schare (1934)

De actuele betekenis der Reformatie (1947)

De mens in de gemeente (1950)

De vrouw in het ambt (1950)

Over het samenzijn van dood en leven (1950)

Paulus-herdenking (1951)

Vlucht uit Babel (1956)

Karl Barth 70 jaar (1956)

Zes postillen in Herr, tue meine Lippen auf (1957-1961). Duitstalig.

De wijze van vragen (1962)

Vierhonderd jaar Heidelbergse Catechismus (1963)

Gods aangezicht na Auschwitz (1966)

Nakaarten (over 'God is dood' en Dorothee Sölle (1967)


Meer teksten volgen. We streven op termijn naar een kleine digitale bibliotheek.
De teksten zijn pdf-bestanden, dus goed te doorzoeken, bijvoorbeeld met Ctrl f.