plaatje
plaatje

 

 

Bestuur Dr. K.H. Miskotte Stichting

Drs. Mirjam Elbers, voorzitter
Dr. Willem van der Meiden, secretaris
Drs. Jan Robbers, penningmeester
Dr. Willem Maarten Dekker
Dr. Eleonora Hof
Drs. Marco Visser

Hoogleraar leerstoel Miskotte/Breukelman (tot 2019): prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Contactadres:
Dr. Willem van der Meiden
Havikstraat 9
3514 TL Utrecht
T (06) 2541 5705
E zinvol@online.nl