plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

Actueel:

* 75 jaar geleden hield K.H. Miskotte een preek tijdens de bidstond voorafgaande aan de eerste bijeenkomst in drie eeuwen van de nationale synode van de NH Kerk. Deze volledige tekst van deze preek, van 30 oktober 1945, vindt u onder actueel. Daar vindt u ook de tekst van een eerdere preek die we plaatsten, gehouden een week na de Watersnoodramp van 1953. Beide preken zijn niet gepubliceerd in het Verzameld Werk.
* Hoewel deze website zeker niet achter de actualiteit aanholt, is het ons als bestuur van de Dr. K.H. Miskotte Stichting wel aan te wrijven dat hier nog geen aandacht is besteed aan het overlijden van dr. Hinrich Stoevesandt, nu alweer ruim twee jaar geleden. Die omissie heeft een simpele reden: het bericht heeft ons pas onlangs bereikt. Wij haasten ons nu om u te informeren. Bij actueel vindt u de vertaling van een In memoriam van dr. Bruce L. McCormack, directeur van het Amerikaanse Center for Barth Studies, geschreven een week na Stoevesandts overlijden. Met betrekking tot de betrokkenheid van Stoevesandt met het werk van Miskotte hebben wij daar nog het een en ander aan toegevoegd.
* Vrijdagmiddag 1 november 2019 organiseerde de Dr. K.H. Miskotte Stichting in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk een studiemiddag over 'de stand van het ambt', Met o.a. oud-minister Piet Hein Donner en dominee-theoloog Wouter Klouwen. Zie voor hun teksten pagina 'actueel'.
* Deel 5C van het Verzameld Werk: Uit de dagboeken 1938-1940, is augustus 2018 verschenen. Onder redactie van Noortje Kuiper-Miskotte (+), Heika Breebaart-Miskotte, Willem van der Meiden en Wilken Veen. Uitgave Kok Utrecht, 965 pp. Verkoopprijs 49,95 euro.
* Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling van Bijbels ABC. Verschijnt voorjaar 2021.
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl. Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr. K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr. K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.