plaatje
plaatje

 

 

Verschenen: deel 15 Verzameld WerkGeplaatst: 16-07-2022 14:30

November 2022 verscheen deel 15 van het Verzameld Werk van dr. K.H. Miskotte! Het boek heet: Hoofdsom der Historie en andere teksten uit de oorlogsjaren en bevat teksten van de Bijbelcursussen die Miskotte gaf tussen 1939 en 1945, waarvan enkele in boekvorm verschenen zijn en die over de Openbaring van Johannes de bekendste is.

In het vijftiende deel van het Verzameld Werk van dr. K.H. Miskotte (1894-1976) zijn teksten verzameld die vrijwel alle afkomstig zijn uit het materiaal waarop Miskotte in Amsterdam zijn cursussen over Bijbelse theologie baseerde in de jaren 1939-1945. Een deel daarvan werd gepubliceerd, zoals Hoofdsom der historie, over de Openbaring van Johannes (1945), maar de helft van dit boek bevat niet eerder gepubliceerde teksten over Marcus, de Psalmen, de profeet Elia en de 'gelijkenissen van het Godsrijk', en de belangrijke lezingenreeks: Balans van de oorlog van kort na de bevrijding in 1945. Deze teksten laten zien hoe Miskottes project om in ‘bezet gebied’ vooral in de Bijbel te lezen om samen te komen tot een ‘betere weerstand’ er in de praktijk uitzag. Een deel van de teksten is gereconstrueerd uit de syllabusteksten van toen, aangevuld met aantekeningen van Miskotte zelf en weergaven van toen aanwezige hoorders. Bijbelse theologie in dagen van oorlog - een actueel boek.
Het boek werd gepresenteerd tijcdens een symposium op 21 januari 2023 in de Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam (zie homepage). 

U vindt onder 'digitaal' en hier een bestand als voorafje: vijf complete lezingen over Koning David uit maart-april 1945. Omdat van vier onderdelen van deze cyclus slechts samenvattingen te vinden zijn, konden we deze teksten niet plaatsen in het boek en moesten we volstaan met de syllabus van deze serie. Maar dit willen we u niet onthouden.

Terug naar nieuwsoverzicht