plaatje
plaatje

 

 

Miskotte nieuwsbrief februari 2017 - nummer 15


nieuwsbrief februari 2017

Aan de degenen die zich voor deze Nieuwsbrief hebben aangemeld.
Na een niet geheel gelukte eerste poging nu opnieuw aandacht voor het symposium op 16 maart 2017 n.a.v. het verschijnen van de biografie van Miskotte van de hand van dr. Herman de Liagre Böhl.

Symposium over biografie en theologie van K.H Miskotte: ‘Waar het op aankomt’.

De Dr. K.H. Miskotte Stichting organiseert een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de biografie van Miskotte door Herman de Liagre Böhl (al toe aan een derde druk!).

Met inleidingen van:

Jan Bank: De branding rond Miskotte - over de maatschappelijke en culturele uitdagingen waaraan Miskotte zich spiegelde.
Marc de Kesel: Religieuze contrareligie – reflecties in het spoor van Miskotte.

Herman de Liagre Böhl: Miskotte in de moderne biografie.
Rinse Reeling Brouwer: Eerst christen, daarna pas Nederlander – een weerbarstige erfenis.

Op donderdag 16 maart 2017, 13.30 – 16.30 uur.
De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (bij station Amsterdam-Zuid).

Aanmelding per e-mail aan de secretaris van de Miskotte Stichting: zinvol@online.nl.
Deelname:
20, vooraf te voldoen via IBAN NL71INGB0001692944.

Toelichting

Boeken, artikelen, brochures en preken van Miskotte. Generaties theologen en geïnteresseerde kerkgangers hebben zich erdoor aangesproken en geïnspireerd gevoeld en geweten. En waar de bundeling en annotatie ervan in het Verzameld Werk hieraan verdieping en vervolg gaf, is dit nu temeer het geval bij de verschijning van de biografie Miskotte. Theoloog in de branding, 1894 – 1976, van Herman de Liagre Böhl. Inmiddels is het boek positief onthaald in kranten en tijdschriften. De belangstelling blijkt breed en de waardering algemeen. Verrassing en bewondering toonzetten de meeste van de reacties. Er is al een derde druk verschenen!

Alle aanleiding voor het bestuur van de Dr. K.H. Miskotte Stichting om een klein symposium te organiseren naar aanleiding van het verschijnen van de biografie. Hierbij willen ons mee laten leiden door de meerwaarde die deze biografie aan het verstaan en verwerken van Miskottes oeuvre kan geven. Wat kunnen we leren van zijn werk, en daarbinnen van zijn drijfveren, afwegingen en worstelingen, nu we nóg meer weten van zijn leven? En wat brengt het ons verder in ons theologiseren nu we nóg meer inzicht hebben in zijn persoon, alsmede in de gelaagdheid van zijn leefverbanden en in de intensiteit en variëteit van zijn relaties, met mensen en met cultuur en samenleving? Miskotte wist zich geroepen en toegerust om te doen waarop het aankomt. Hij onderging én onderkende de tijdgeest – niet als toeschouwer, maar als gefascineerd deelnemer. Hyperbewust en overgevoelig in de tijd levend wist hij tegelijk zich daarvan te onderscheiden. Zijn vroege ontmaskering van het nazisme, zijn integraal kritische duiding van het Germaanse heidendom, zijn dialectische relatie tot het moderne nihilisme, steeds in het licht van zijn intense verhouding tot het Jodendom – in elke nieuwe maatschappelijke en culturele periode wist hij opnieuw wat er gedaan moet worden. Telkens anders, maar vanuit dezelfde solidariteit.

Enkele elementen hiervan hopen we in het mini-symposium nader op het spoor te komen. Waarop komt het aan, als het erop aankomt?

Henk van der Sar

voorzitter bestuur Dr. K.H. Miskotte Stichting