plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

Actueel:

* Een nog niet eerder gepubliceerde preek van Miskotte n.a.v. de watersnoodramp van 1953 biedt wellicht inspiratie bij de (theologische) verwerking van de virusbesmetting van vandaag de dag. We boden de preek aan aan het Nederlands Dagblad en die krant publiceerde de preek in samenvatting op 31 maart 2020. U vindt onder actueel de volledige tekst.
* Vrijdagmiddag 1 november 2019 organiseerde de Dr. K.H. Miskotte Stichting in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk een studiemiddag over 'de stand van het ambt', Met o.a. oud-minister Piet Hein Donner en dominee-theoloog Wouter Klouwen. Zie voor hun teksten pagina 'actueel'.
* Deel 5C van het Verzameld Werk: Uit de dagboeken 1938-1940, is augustus 2018 verschenen. Onder redactie van Noortje Kuiper-Miskotte (+), Heika Breebaart-Miskotte, Willem van der Meiden en Wilken Veen. Uitgave Kok Utrecht, 965 pp. Verkoopprijs 49,95 euro.
* Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling van Bijbels ABC. Verschijnt najaar 2020.
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl. Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr. K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr. K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.