plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

Actueel:

* Deel 5C van het Verzameld Werk: Uit de dagboeken 1938-1940, is augustus 2018 verschenen. Onder redactie van Noortje Kuiper-Miskotte (+), Heika Breebaart-Miskotte, Willem van der Meiden en Wilken Veen. Uitgave Kok Utrecht, 965 pp. Verkoopprijs 49,95 euro.
* Het symposium n.a.v. dit deel van de dagboeken, op vrijdag 5 oktober 2018 in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, trok meer dan zeventig belangstellenden. Medewerking verleenden Léon Hanssen, historicus, kenner van het interbellum en biograaf van Menno ter Braak, Chris Doude van Troostwijk, filosoof/theoloog en hoogleraar bij de Doopsgezinde Sociëteit in Amsterdam, en Wilken Veen en Willem van der Meiden, medebezorgers van dit deel van het VW. Zie pagina 'actueel'.
* Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling van Bijbels ABC. Verschijnt dit najaar.
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl.

Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr. K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr. K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Overveen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.