plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden. Klik hier voor een korte biografie.

Actueel:

* Doorstart digitale leesgroep Miskotte. Zie pagina actueel.
* Verschenen: Verzameld Werk 15: Hoofdsom der Historie en andere teksten uit de oorlogsjaren.
Utrecht: KokBoekencentrum 2022, 752 pp., in de winkel € 49,99.
* Boekpresentatie en symposium werden gehouden op zaterdagmiddag 21 januari 2023 in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk. Er waren meer dan 70 bezoekers en bijdragen waren er van systematisch theoloog dr. Arnold Huijgen, historicus/journalist dr. Ewoud Kieft en de twee bezorgers (dr. Willem van der Meiden en dr. Wilken Veen) over hun leeservaringen. Voor de teksten van de bijdragen klikt u op de links. Zie over de inhoud van het boek onder 'actueel'.
* Tien nieuw ontdekte preken van Miskotte verschenen in juni 2022 in de bundel Te midden van het tumult bij uitgeverij Skandalon met een inleiding over Miskotte als prediker van drs. Mirjam Elbers. Prijs € 19,95. Op een studiemiddag op vrijdag 1 juli 2022 in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk werd aan deze bundel en deze preken aandacht geschonken. Dr. Kees van Ekris hield het hoofdreferaat, dr. Ad van Nieuwpoort sprak een column en in vier werkgroepen werden preekteksten besproken. Deze teksten verschenen in het tijdschrift In de Waagschaal.
* Nieuw op deze website: gedigitaliseerde teksten van Miskotte die niet opgenomen ziijn (of zullen worden) in het Verzameld Werk. Nu wel te raadplegen via digitaal. Recent toegevoegd: een artikel over het Bijbelboek Job uit de Witte Bijbel (1971) en Heeft de Kerk afgedaan? uit 1954. Het eerste grote werk van Miskotte dat is toegevoegd is Als de goden zwijgen (1956).
* Dr. Eleonora Hof en dr. Collin Cornell hebben samen Bijbels ABC in het Engels vertaald. Biblical ABCs verscheen oktober 2021 bij Lexington/Fortress Academic.
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat en is voorjaar 2022 vernieuwd. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl. Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Links

Hier vindt u links naar de websites van de Nieuwe Bijbelschool, In de Waagschaal, de Ter Schegget stichting, de Noordmans Stichting, de  Monshouwer stichting, de Van Rulerstichting en de website van Kleijs Kroon.

Reacties op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.