plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden. Klik hier voor een korte biografie.

Actueel:

* Nieuw op deze website: gedigitaliseerde teksten van Miskotte die niet opgenomen ziijn (of zullen worden) in het Verzameld Werk. Nu wel te raadplegen via digitaal. Recent toegevoegd: alle 'woorden vooraf' die Miskotte schreef bij boeken van o.a. Koopmans, Dippel, Tromp, Loen en Noordmans.
* Vanaf 22-5-2021 op deze website: de favoriete Miskotte-preken van liefhebbers. Via preken. Nu geplaatst de keuze van dr. Kick Bras.
* Dr. Eleonora Hof en dr. Collin Cornell hebben samen Bijbels ABC in het Engels vertaald. Biblical ABCs verscheen oktober 2021 bij Lexington/Fortress Academic.
* In het tijdschrift In de Waagschaal verschenen in 2020 twee artikelen van Hof en Cornell over enkele vertaaldilemma's en -beslissingen. Het eerste is hier en het tweede hier te vinden. Een Engelstalige website is ingericht en staat online: www.miskotte.com.

* Deel 5C van het Verzameld Werk: Uit de dagboeken 1938-1940, en de biografie van Herman de Liagre Böhl, Miskotte - theoloog in de branding zijn sinds kort te verkrijgen via de Miskotte Stichting. Graag contact opnemen met elbersmirjam@gmail.com. Bovendien ontvangt wie 50 euro of meer doneert aan de Stichting een van beide boeken naar keuze gratis thuisgestuurd!
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl. Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Links

Hier vindt u links naar de websites van de Nieuwe Bijbelschool, In de Waagschaal, de Ter Schegget stichting, de Noordmans Stichting, de  Monshouwer stichting, de Van Rulerstichting en de website van Kleijs Kroon.

Reacties op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.