plaatje
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

Actueel:

* Dr. Eleonora Hof en dr. Collin Cornell werken al enige tijd aan een Engelse vertaling van Bijbels ABC, vooral bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. Het is de bedoeling dat de vertaling in 2021 verschijnt. In het tijdschrift In de Waagschaal verschenen in 2020 twee artikelen van Hof en Cornell over enkele vertaaldilemma's en -beslissingen. Het eerste is hier en het tweede hier te vinden. Een Engelstalige website (www.miskotte.com) is in aanbouw om n.a.v. deze uitgave het werk van Miskotte bij een Engelstalig publiek te introduceren.
* 75 jaar geleden hield K.H. Miskotte een preek tijdens de bidstond voorafgaande aan de eerste bijeenkomst in drie eeuwen van de nationale synode van de NH Kerk. Deze volledige tekst van deze preek, 30 oktober 1945 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, vindt u onder actueel. Daar vindt u ook de tekst van een eerdere preek die we plaatsten, gehouden een week na de Watersnoodramp van 1953. Beide preken zijn niet gepubliceerd in het Verzameld Werk.
* Deel 5C van het Verzameld Werk: Uit de dagboeken 1938-1940, en de biografie van Herman de Liagre Böhl, Miskotte - theoloog in de branding zijn sinds kort te verkrijgen via de Miskotte Stichting. Graag contact opnemen met elbersmirjam@gmail.com. Bovendien ontvangt wie 50 euro of meer doneert aan de Stichting een van beide boeken naar keuze gratis thuisgestuurd!
* In mei 2018 overleed dr. Hinrich Stoevesandt, die Miskotte in Duitsland heeft geïntroduceerd. Bij actueel vindt u de vertaling van een In memoriam van dr. Bruce L. McCormack, geschreven een week na Stoevesandts overlijden. Met betrekking tot de betrokkenheid van Stoevesandt met het werk van Miskotte hebben wij daar nog het een en ander aan toegevoegd.
* Vrijdagmiddag 1 november 2019 organiseerde de Dr. K.H. Miskotte Stichting in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk een studiemiddag over 'de stand van het ambt', met o.a. oud-minister Piet Hein Donner en theoloog Wouter Klouwen. Zie voor hun teksten pagina 'actueel'.
* De digitale Miskotte Nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. Belangstelling? Meld u aan bij de secretaris: zinvol@online.nl. Zie pagina 'actueel'.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr. K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr. K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen. Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Reacties op deze website graag naar de secretaris: Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.