plaatje
plaatje

 

 

De stand van het ambt - studiemiddag 1 novemberGeplaatst: 17-09-2019 01:00

Piet Hein Donner en Wouter Klouwen over 'het ambt in discussie'

K.H. Miskotte overdacht in zijn werk en in zijn dagboekaantekeningen dikwijls de zin van het ambt en van zijn ambt van predikant en vertolker van het Woord. Nu eens twijfelde hij daar hartgrondig aan, zoals op zondag 7 april 1929, toen hij in Meppel weigerde voor te gaan in een kerkdienst en hij Karl Barth om raad vroeg over de vraag of hij zijn ambt moest neerleggen. Dan weer waagde hij grote woorden, zoals in Het Waagstuk der Prediking uit 1941: “Geroepen prediker, ga gij ónder met uw ganse wezen, geest, ziel en wil, dat al uw gedachten gevangen zijn tot de gehoorzaamheid aan de waarheid en uw gevoelens, uw stemmingen met niets anders bezig zijn dan deze onderdanigheid te volbrengen tot het einde – en God zal uw arme, sterfelijke tong macht verlenen werken der eeuwigheid te verrichten”. Zijn intredepreek in zijn eerste gemeente Kortgene, op Noord-Beveland, droeg de tekst uit Lukas 22: 27: “Ik ben in uw midden als één die dient.”

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert de Dr. K.H. Miskotte Stichting als behoeder van het erfgoed van Miskotte een studiemiddag over het ambt. In de kerken wordt opnieuw gediscussieerd over de toekomst van het (predikants)ambt. Ook in de samenleving en de politiek ondergaat het ambt veranderingen. Wat betekent het om iets te representeren dat groter is dan jezelf? Hoe kunnen we daar in een seculiere en egalitaire cultuur mee omgaan? Welke noties uit de traditie zijn onopgeefbaar en welke niet? Welke kansen biedt het ambt ook in onze tijd?

Oud-minister Piet Hein Donner zal daar vanuit de politiek over reflecteren en predikant-theoloog Wouter Klouwen zal dat vanuit de kerk doen. Respondenten zijn Udo Doedens en Willien van Wieringen. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie en borrel.
Plaats van samenkomst is de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam (Olympiaweg 14). De kosten zijn € 10,-. Opgave is mogelijk via het secretariaat: 
zinvol@online.nl. Kosten kunnen cash betaald worden op de dag zelf of worden overgemaakt op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Driebergen.

Het programma:

13:00 – 13:30 Inloop
13:30 – 13:40 Welkom door Mirjam Elbers
13:40 – 14:10 Lezing door Piet Hein Donner
14:10 – 14:15 Respons
14:20 – 14:50 Lezing door Wouter Klouwen
14:50 – 14:55 Respons
14.55 – 15.15 Pauze
15:15 – 16:00 Paneldiscussie

Aansluitend borrel

Terug naar nieuwsoverzicht