plaatje
plaatje

 

 

De stand van het ambt - studiemiddag 1 november 2019Geplaatst: 17-09-2019 01:00

K.H. Miskotte overdacht in zijn werk en in zijn dagboekaantekeningen dikwijls de zin van het ambt en van zijn ambt van predikant en vertolker van het Woord. Nu eens twijfelde hij daar hartgrondig aan, zoals op zondag 7 april 1929, toen hij in Meppel weigerde voor te gaan in een kerkdienst en hij Karl Barth om raad vroeg over de vraag of hij zijn ambt moest neerleggen. Dan weer waagde hij grote woorden, zoals in Het Waagstuk der Prediking uit 1941: “Geroepen prediker, ga gij ónder met uw ganse wezen, geest, ziel en wil, dat al uw gedachten gevangen zijn tot de gehoorzaamheid aan de waarheid en uw gevoelens, uw stemmingen met niets anders bezig zijn dan deze onderdanigheid te volbrengen tot het einde – en God zal uw arme, sterfelijke tong macht verlenen werken der eeuwigheid te verrichten”. Zijn intredepreek in zijn eerste gemeente Kortgene, op Noord-Beveland, behandelde de tekst uit Lukas 22: 27: “Ik ben in uw midden als één die dient.”

Op vrijdag 1 november 2019 organiseerde de Dr. K.H. Miskotte Stichting als behoeder van het erfgoed van Miskotte een studiemiddag over het ambt. In de kerken wordt opnieuw gediscussieerd over de toekomst van het (predikants)ambt. Ook in de samenleving en de politiek ondergaat het ambt veranderingen. Wat betekent het om iets te representeren dat groter is dan jezelf? Hoe kunnen we daar in een seculiere en egalitaire cultuur mee omgaan? Welke noties uit de traditie zijn onopgeefbaar en welke niet? Welke kansen biedt het ambt ook in onze tijd?

Vijftig belangstellenden luisterden naar oud-minister Piet Hein Donner en theoloog Wouter Klouwen. Piet Hein Donner reflecteerde vanuit de politiek over het ambt en predikant-theoloog Wouter Klouwen deed dat vanuit de kerk. Respondenten waren Willem Maarten Dekker en Willien van Wieringen. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie en borrel.
Hier leest u de lezing van Piet Hein Donner en hier die van Wouter Klouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht